از فضاپیمای کاسینی چه خبر؟


پنجاه و یکمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 13 آذرماه 95 با عنوان از فضاپیمای کاسینی چه خبر؟ توسط خانم زهرا میزرائیان برگزار می گردد.
محل برگزاری خبرنشست: اتاق سمینار، طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان: ساعت 14:30 تا 15:00
ارائه دهنده: 
زهرا میرزاییان
فایل ارائه: