مجتبی اعلایی

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ماده چگال محاسباتی

تلفن:

031-33913704

پست الکترونیکی:

m.alaei@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website