هادي اکبرزاده

مرتبه علمی:

استاد

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ماده چگال محاسباتي

تلفن:

031-33913711

پست الکترونیکی:

akbarzad@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website