بازی با حلقه های ربان ها


پنجاه و دومین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 4 دی ماه 95 با عنوان بازی با حلقه های ربان ها توسط خانم مرضیه عسگری برگزار می گردد.
محل برگزاری خبرنشست: سالن سمینار، طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان: ساعت 14:40 تا 15:00

 

ارائه دهنده: 
مرضیه عسکری
فایل ارائه: