تألیفات 

عنوان

نویسنده

مترجم

ناشر

سال انتشار

فيزيک حالت جامد (جلد اول)

جوزپه گروسو, جوزپه پاستوري پاراويچيني

پيمان صاحب‌سرا مرکز نشردانشگاه صنعتی اصفهان 1393
Competing Phases in Correlated Electron Systems with Frustration: Broken symmetry phase investigation by quantum cluster methods Dr. Peyman Sahebsara   LAP LAMBERT Academic Publishing July 20, 2013
ابررسانایی، ابر شارگی و چگاله ها آنت. جمیز اف. سید اکبر جعفری

دانشگاه صنعتی اصفهان

بهار 1392
فیزیک دانشگاهی (شاره ها، امواج و گرما)- جلد 2 آلوین هودسون , رکس نلسون  محمد حسن علامت ساز

دانشگاه صنعتی اصفهان

زمستان 1389

نظریه کوانتمی جامدات

یون . پی . اوریلی

 سیداکبر جعفری

انتشارات دانشگاه صنعتی

اصفهان سال 1385

فیزیک دانشگاهی (جلد دوم ـ شاره­ها، امواج و گرما)

هودسن و نلسون

 علامت­ساز

مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان

1384

  آشنایی با اختر فیزیک ستاره ای اریکا بوم، ویتنس  پیمان صاحب سرا مرکز نشر دانشگاهی

 

1383

 

فیزیک دانشگاهی (جلد سوم ـ الکتریسیته و مغناطیس)

هودسن و نلسون

 شیرانی و دکتر علامت­ساز

مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان

چاپ اول 1383 چاپ دوم 1384

تابشهای هسته­ای، بهداشت و جامعه

واهلستروم

 شیرانی و ...

مؤسسه علمی دانش پژوهان برین

سال 1382

فیزیک حالت جامد

هوک و هال

 اکبرزاده،  بابایی و  صفا

مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان

1379

فیزیک دانشگاهی (جلد اول مکانیک)

هودسن و نلسون

 سلامتی، شیرانی و

  علامت­ساز

مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان

چاپ اول 1378 ، چاپ دوم 1383

روشهای ماتریسی به زبان بسیک

میسون

 علامت­ساز و  امینی

طراحان نشر

1376

آشنایی با حالت جامد چاپ ششم
کتاب نمونه کشوری سال 1367

چارلز کیتل

 صفا و ...

مرکز نشر دانشگاهی

چاپ­های متعدد از سال 1367 تاکنون

فیزیک

شهبازی و کاملی و .....

 

امکان

1378

معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسایل مقدار مرزی جلد دوم

ویلیام ای بویس و ریچارد سی دیپریما

بابایی و ...

 نشر شیخ بهائی

چاپ اول سال 1378

معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسایل مقدار مرزی جلد اول

ویلیام ای پولیس و ریچارد سی دیپریما

 بابایی و ...

نشر شیخ بهائی

چاپ اول سال 1376

مبانی فیزیک نوین

وایدنر و سلز

 بابایی و دکتر صفا

مرکز نشر دانشگاهی

چاپ­های متعدد از 1367 تاکنون

فیزیک حالت جامد چاپ هشتم

چارلز کیتل

 صفا و ...

مرکز نشر دانشگاهی

 

دانشنامه فیزیک (جلد 1 و 2)

آقابابائی سامانی

 

مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی

 

 

معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها

جرج اف سیمونز

بابایی و ...

 مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول

1364