تشخیص سرطان در مراحل اولیه توسط حسگر پلاسمونیکسصت و دومین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 13 آبان 1396 بر گزار شد.

عنوان خبرنشست: تشخیص سرطان در مراحل اولیه توسط حسگر پلاسمونیک

ارائه دهنده: آمنه فرنود
زمان: ساعت 14:50 تا 15:10

مکان: سالن سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

ارائه دهنده: 
آمنه فرنود