آذر تفریحی

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک هسته ای

تلفن:

031-33913746

پست الکترونیکی:

tafrihi@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website