مريم حسنوند

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک هسته اي

تلفن:

031-33913718

پست الکترونیکی:

hassanvand@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website