دروس فیزیکبرنامه چهارساله كارشناسي فيزيك (فایل PDF )

لیست کامل دروس فیزیک ( فایل EXEL )

براي ورود به سامانه هر درس به سامانه الكترويك دروس مراجعه شود.