در پس زمینه ای از امواج گرانشی چه می گذرد؟


چکیده نشست: 

 

 

چهل و نهمین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 25 اردیبهشت 94 با عنوان در پس زمینه ای از امواج گرانشی چه می گذرد؟ توسط خانم فاطمه بهداد کیا برگزار می گردد.

محل برگزاری خبرنشست: اتاق سمینار، طبقه سوم دانشکده فیزیک

زمان: ساعت 14:50 تا 15:10

ارائه دهنده: 
فاطمه بهداد کیا