دکتر سيد ظفرالله کلانتري

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه تحقیقاتی:

فيزيک هسته اي

تلفن:

0311-3913729

پست الکترونیکی:

zafar@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website