دکتر نفیسه رضایی

مرتبه علمی:

پژوهشگر پسادکتری

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ماده چگال محاسباتي

تلفن:

031-33913707

پست الکترونیکی:

n-rezaee@ph.iut.ac.ir