مهدی رنجبر

مرتبه علمی:

دانشیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ماده چگال تجربی

تلفن:

031-33913754

پست الکترونیکی:

ranjbar@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website