مسلم زارعی

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ذرات بنیادی و كيهان شناسي

تلفن:

031-33913745

پست الکترونیکی:

m.zarei@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website