وحيد سالاري

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

بیوفیزیک

تلفن:

031-33913709

پست الکترونیکی:

vahidsalari@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website