پروفسور هادي سلامتي

مرتبه علمی:

استاد

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ماده چگال تجربي

تلفن:

031-33913717

پست الکترونیکی:

salamati@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website