سمینار هفتگی: الگوریتم کوانتومی براي تشخیص چهرهالگوریتم کوانتومی براي تشخیص چهره

  • ارائه دهنده: دکتر وحید سالاری
  • زمان: شنبه، 97/2/1، ساعت 15:10
  • مکان: دانشکده فیزیک، طبقه سوم، سالن سمینار