سمینار هفتگی: نظریه گاوسی برای استخراج معادلات سیال‌گون ذرات خودراننظریه گاوسی برای استخراج معادلات سیال‌گون ذرات خودران

دکتر سیدحمید سیدعلائی

شنبه 96/02/02 ساعت 15:10 سالن سمينار