سمینار هفتگی: پتانسیل‌های ناپیدا در پراکنده‌گی دوبعدیپتانسیل‌های ناپیدا در پراکنده‌گی دوبعدی

دكتر فرهنگ لران

شنبه 96/07/29 ساعت 15:10 سالن سمينار