حمیده شاکری پور

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

ماده چگال تجربی

تلفن:

031-33913722

پست الکترونیکی:

hshakeri@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website