فرهاد شهبازي

مرتبه علمی:

دانشیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک ماده چگال نظري

تلفن:

031-33913755

پست الکترونیکی:

shahbazi@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website