اسماعیل عبدالحسینی سارسری

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ماده چگال

تلفن:

031-33913753

پست الکترونیکی:

abdolhosseini@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website