مهدی عبدی

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

اپتیک کوانتومی

تلفن:

031-33913724

پست الکترونیکی:

mehabdi@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website