محمدحسن علامتساز

مرتبه علمی:

دانشیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک

تلفن:

031-33913715

پست الکترونیکی:

alamatsa@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website