فرهاد فضیله

مرتبه علمی:

استادیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ماده چگال نظری

تلفن:

031-33913764

پست الکترونیکی:

fazileh@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website