فعالیت های پژوهشیانجام فعاليتهاي تحقيقاتي در قالبهاي زير صورت مي گيرد.

1 – گروههاي تحقيقاتي(ماده چگال محاسباتي ، ماده چگال نظري ، ذرات بنيادي ، ابررسانايي و مغناطيس)

2 – قطب فناوري نانو در محيط زيست (مشترك با ديگر دانشكده ها)

3 - فعالیتهای تحقیقاتی خدماتی و ارتباط با صنایع

4 - قراردادهای پژوهشی خارج از دانشگاه 

5-  همکاری­های دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان با ICTPمرکز بین­ المللی فیزیک نظری عبدالسلام در ایتالیا

فارسی