فرهنگ لران اصفهاني

مرتبه علمی:

استاد

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک نظري

تلفن:

031-33913765

پست الکترونیکی:

loran@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website