لیزرت را قورت بده... 

هشتادومین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 28 آبان 1397 با عنوان  لیزرت را قورت بده... برگزار خواهد شد.

ارائه دهنده: خانم دکتر آیدا آرای

زمان: ساعت 13:40 روز 28 آبان 97

مکان: سالن سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

 

ارائه دهنده: 
خانم دکتر آیدا آرای