سید جواد هاشمی فر

مرتبه علمی:

دانشیار

زمینه پ‍‍ژوهش:

فیزیک ماده چگال محاسباتی

تلفن:

031-33913732

پست الکترونیکی:

hashemifar@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website