پذیرش محقق پسادکتری در دانشکده فیزیکدانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان در نظر دارد بر اساس آیین‌نامه پسادکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از میان فارغ التحصیلان دکتری فیزیک در گرایش‌های موجود در دانشکده محقق پسادکتری بپذیرد. از علاقمندان دعوت می‌شود درخواست خود را به همراه کارنامه علمی شامل مشخصات کامل فردی، سوابق آموزشی و پژوهشی به همراه پیشنهادیه پروژه تحقیقاتی و توصیه‌نامه در قالب یک فایل زیپ شده حداکثر تا تاریخ سی‌و‌یکم اردیبهشت ماه 1397 به آدرس ایمیل دانشکده فیزیک (phys_office@of.iut.ac.ir) ارسال کنند.
پس از اعلام نظر و موافقت دانشکده، تقاضا به همراه مستندات جهت تصمیم‌گیری نهایی در کمیته پسادکتری دانشگاه به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال می شود.