اکبر پروازيان

مرتبه علمی:

استاد

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک هسته اي

ايميل:

parvazin@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website

تلفن:

031-33913713