سيد ظفرالله کلانتري

مرتبه علمی:

استاد

زمینه پ‍‍ژوهش:

فيزيک هسته اي

تلفن:

031-33913729

پست الکترونیکی:

zafar@cc.iut.ac.ir

وب سایت:

Go to Website