یک قدم مانده تا ابررسانایی در دمای اتاق!

هشتادودومین جلسه خبرنشست دانشکده فیزیک در تاریخ 1 دی 1397 با عنوان‌های یک قدم مانده تا ابررسانایی در دمای اتاق! برگزار خواهد شد.

ارائه دهنده: خانم دکتر حمیده شاکری

زمان: ساعت 14/50 روز 1 دی 97

مکان: سالن سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

 

ارائه دهنده: 
خانم دکتر حمیده شاکری