94/09/10 سمینار کارشناسی ارشد- عبور یون از کانال یونی پتاسیم KcsA


عنوان:عبور یون از کانال یونی پتاسیم KcsA
ارائه دهنده:فرزانه کاظمی فر
استاد راهنما:دکتر سید جواد هاشمی فر/ دکتر وحید سالاری
استاد مشاور:دکتر مجتبی اعلائی
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:سه شنبه – 10/9/1394 – ساعت11:30