96/05/09- اطلاعیه آخرین مهلت دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای نیمسال دوم 96-1395آخرین مهلت دفاع برای آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94 و دکتری فیزیک که مایل به فراغت از تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 می‌باشند، روز چهارشنبه مورخ 29/6/1396 می‌باشد. آخرین مهلت درخواست دفاع در پیشخوان خدمت سامانه گلستان براي دانشجويان كارشناسي ارشد روز سه‌شنبه مورخ 14/6/96 و براي دانشجويان دكترا حداقل يك ماه قبل از تاريخ برگزاري دفاع خواهد بود. این مهلت تمدید نخواهد شد.