96/05/22- مهلت ارایه سمینار و تحویل پروپوزال برای دانشجویان ارشد فیزیک 95مهلت ارایه سمینار برای دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک ورودی 95

 

    آخرین مهلت تحویل پروپوزال برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95، روز سه‌شنبه 96/9/14 می‌باشد.

    آخرین مهلت ارایه سمینار برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95، روز سه‌شنبه 96/9/21 می‌باشد.

     تحویل پروپوزال به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده حداکثر تا یک هفته قبل از ارایه سمینار، جهت داوری و تایید پروپوزال، و گرفتن نوبت ارایه سمینار الزامی است.

برای دریافت فایل فرمت تهیه پیشنهاد موضوع تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد به سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک، فرم‌ها مراجعه نمایید.

       عدم تحویل به‌موقع پروپوزال، کسری نمره دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد را به‌دنبال خواهد داشت.