96/06/20- اطلاعیه جلسه هماهنگی دستیاران آموزشی ترم 1-96دانشجویان دکتری که برای دستیار آموزشی (TA) ثبت نام کرده بودند، روز سه‌شنبه 96/6/21 ساعت 11:30 جهت هماهنگی و برنامه‏‌ریزی با آقای دکتر عبدالحسینی (سرپرست دستیاران آموزشی دانشکده فیزیک) به اتاق شورای دانشکده (طبقه پنجم) مراجعه نمایند. حضور همه ثبت‌نام کنندگان در جلسه الزامی است. عدم حضور در جلسه به منزله انصراف می‌باشد.