96/06/28- اطلاعیه متقاضیان دستیار آموزشی برای فیزیک 1دانشجویان دوره دکتری که علاقمند هستد به عنوان دستیار آموزشی (TA) برای درس فیزیک 1 برای تصحیح برگه‌های کوییز و میان‌ترم همکاری کنند، لطفا برای ثبت نام تا روز چهارشنبه مورخ 96/6/29 قبل از 10 صبح به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایند.