96/07/24- جلسه معارفه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 96معارفه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 96

 

جلسه معارفه عمومی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 96 دانشکده فیزیک، روز دوشنبه مورخ 96/7/24 ساعت 12:30 در سالن سمینار (طبقه سوم دانشکده) فیزیک برگزار می‌شود.