96/08/10- اطلاعیه کسری خدمت سربازی و امریه خدمت سربازی برای دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی