96/09/04- تاریخ برگزاری کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی ترم 1-96کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی در روز پنج‌شنبه مورخ 96/9/23 (بیست و سوم آذر 96) از ساعت 13 الی 16:30 در تالار شیخ‌بهایی دانشگاه برگزار می‌شود. حضور تمامی ثبت‌نام کنندگان الزامی است.