96/09/05- اطلاعیه آخرین مهلت دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی در ترم 1-96آخرین مهلت دفاع برای آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که مایل به فراغت از تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 می‌باشند، روز پایان امتحانات مورخ 96/10/24 خواهد بود.