96/09/12 سمينار كارشناسي ارشد- اثر آلایش عناصر Ni، Co و Fe بر خواص ابررسانایی سیم‌های ابررسانای YBa2Cu3O7 YBa2Cu3O7


عنوان:اثر آلایش عناصر Ni، Co و Fe بر خواص ابررسانایی سیم‌های ابررسانای YBa2Cu3O7 YBa2Cu3O7
ارائه دهنده:مهشید امیری مقدم
استاد راهنما:دکتر حمیده شاکری پور
استاد مشاور:دکتر هادی سلامتی
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:یکشنبه - ۱۲ آذر – ساعت ۱۵