96/09/18 سمينار كارشناسي ارشد- تعیین غلظت اورانیوم در سنگ معدن اورانیوم با استفاده از نوترون‏های تاخیری در راکتور چشمه نوترونی مینیاتوری اصفهان (MNSR) 
 

عنوان:تعیین غلظت اورانیوم در سنگ معدن اورانیوم با استفاده از نوترون‏های تاخیری در راکتور چشمه نوترونی مینیاتوری اصفهان (MNSR)
ارائه دهنده:فهیمه چامه سرا
استاد راهنما:دکتر احمد شیرانی- دکتر جمشید خورسندی
استاد مشاور:
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:شنبه – 96/09/18 – ساعت11