96/10/30- اطلاعیه ثبت‌نام دستیار آموزشیدانشجویان دوره دکتری که علاقمند هستند به عنوان دستیار آموزشی (TA) همکاری کنند، لطفا برای ثبت نام تا روز ‌شنبه مورخ 96/11/7 به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایند.