96/10/30- اطلاعیه ثبت‌نام 2-96 مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه