96/11/24- اطلاعیه مهلت دفاع دانشجویان ترم 6 کارشناسی ارشد فیزیکبرای دانشجویان کارشناسی ارشد که نیمسال 2-96 نیمسال ششم آنها می‌باشد، آخرین مهلت دفاع تاریخ 1397/4/6 خواهد بود. پس از اين تاريخ امكان تنظيم جلسه دفاع وجود نخواهد داشت و دانشجو منصرف از تحصيل محسوب خواهد شد.
لازم به ذکر است که دانشجویان ترم ششم ملزم به پرداخت شهریه به صورت روزشمار خواهند بود.
آخرین مهلت درخواست دفاع در پیشخوان خدمت سامانه گلستان روز سه‌شنبه مورخ 97/3/22 خواهد بود. این مهلت تمدید نخواهد شد.