96/12/21 - اطلاعیه برای دانشجویان متقاضی تردد در ایام تعطیلات نوروز 97دانشجويانی که درخواست تردد در ايام تعطيلات نوروز 97 در دانشکده فیزیک را دارند لطفا درخواست خود را که به تایید استاد راهنما رسیده است تا روز سه‌شنبه مورخ 96/12/22  به دفتر دانشکده فیزیک تحویل دهند.