96/12/21 - دومین جشنواره ترویج علم در پایان‌نامه‌های دانشجویی