96/12/22 - خدمت سربازی در مرکز لرزه‌نگاری دانشگاه شهرکردمرکز لرزه‌ نگاری دانشگاه شهرکرد در نظر دارد از بین دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی اصفهان، در مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک (مرد) که بومی استان چهارمحال و بختیاری بوده و دارای دفترچه اعزام به خدمت می‌باشند در قالب طرح سربازی بهره‌گیری خدمتی به عمل آورد.
 
متقاضیان واجد شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر با شمـاره تلفن 7-32324401-038 داخلی 2198 تماس حاصل فرمایند.